dissabte, 4 de febrer del 2017

Concurs literari de Sant Jordi 2017 

T’agrada escriure? Tens històries per contar? Escrius poemes quan estàs trist o enamorat? Participa en el nostre concurs literari!

Pots fer-nos arribar una poesia o un conte curt. Aquí tens les bases del concurs:

1. POESIA: Marià VILLANGÓMEZ
        
Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r  d’ESO.
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments.

*S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal·ligrama) i temàtica, però, les composicions no podran superar l’espai d’un foli DIN-A4.


2. CONTE CURT: Joan CASTELLÓ GUASCH
         
Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r  d’ESO.
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat, altres ensenyaments.
                  
*S’admetrà la diversitat temàtica i les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc  folis DIN-A4.


1.    Pot participar-hi tot l'alumnat de l'IES Xarc.

2.    Els treballs han de ser originals i inèdits; s'han de  lliurar en paper DIN-A4, en sobre tancat, on només constarà el títol. En un altre sobre, s’hi faran constar el títol i les dades personals.

3.    Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana. Així mateix, aquest orientarà en relació a la idea inicial.

4.    Fan part del jurat, tots els membres de la Comissió lingüística  i el seu veredicte  és  inapel·lable.

5.    Un concurs o una categoria, pot ser considerat desert, si així ho consideren els membres del jurat. Així mateix, es pot concedir un accèssit (per valor de la meitat del premi) si la qualitat del treball no és la suficient.

6.    Els treballs premiats, poden ser publicats a la pàgina web del centre. En aquest cas, es pot demanar a l'autor/a que el passi a format digital.

7.    Els premis es faran efectius en llibres i material escolar i es lliuraran en acte públic el dia del centre.

8.     La data límit de lliurament és dia 24 de febrer de 2017.

9.     La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.