diumenge, 27 de gener del 2013

Es Menistre a Santa Eulària

El proper dia 15 de febrer el Grup de teatre des Cubells porta la seva nova obra Es Menistre al Teatre Espanya de Santa Eulària. Serà a les 21.00h. No us ho perdeu!

dimarts, 22 de gener del 2013

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2013

La Comissió lingüística de l’IES Xarc convoca el concurs literari de Sant Jordi 2013 que es regirà per les següents bases:

1. POESIA : Marià VILLANGÓMEZ
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal.ligrama) i temàtica. Les composicions no podran superar l’espai d’un foli DIN-A4.

2. CONTE CURT : Joan CASTELLÓ GUASCH
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat temàtica i les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc folis DIN-A4.

BASES

1.Pot participar-hi tot l'alumnat de l'institut Xarc.
2.
Els treballs han de ser originals i inèdits; es lliuraran en paper DIN-A4, en sobre tancat on només hi constarà el títol. En un altre sobre, s’hi faran constar el títol i les dades personals.
3. Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana. Així mateix, aquest orientarà en relació al projecte inicial.
4. Faran part del jurat tots els membres de la Comissió lingüística i el seu veredicte serà inapel.lable.
5. Una modalitat o una categoria podran ser considerats deserts, si així ho consideren els membres del jurat. Així mateix, es podrà ofertar un accèsit (per valor de la meitat del premi) si la qualitat del treball no és la suficient.
6. Els treballs premiats i/o els presentats, podran ser publicats a la revista de la Comissió, per la qual cosa s'haurà de fer arribar el treball en suport informàtic.
7. Els premis es faran efectius en llibres i material escolar i es lliuraran en acte públic el dia d’activitats de Sant Jordi.
8. La data límit de lliurament de treballs és el
dia 27 de febrer de 2013.
9. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.