dimarts, 21 de febrer del 2012

Concurs literari de Sant Jordi 2012

Ja han sortit les bases del concurs literari d'enguany. Són les següents:

1. POESIA : Marià VILLANGÓMEZ
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal.ligrama) i temàtica. Les composicions no podran superar l’espai d’un foli DIN-A4.

2. CONTE CURT : Joan CASTELLÓ GUASCH
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat temàtica i les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc folis DIN-A4.

BASES
1. Pot participar-hi tot l'alumnat de l'institut Xarc.
2. Els treballs han de ser originals i inèdits; es lliuraran en paper DIN-A4, en sobre tancat on només hi constarà el títol. En un altre sobre, s’hi faran constar el títol i les dades personals.
3. Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana. Així mateix, aquest orientarà en relació al projecte inicial.
4. Faran part del jurat tots els membres de la Comissió lingüística i el seu veredicte serà inapel.lable.
5. Una modalitat o una categoria podran ser considerats deserts, si així ho consideren els membres del jurat. Així mateix, es podrà ofertar un accèsit (per valor de la meitat del premi) si la qualitat del treball no és la suficient.
6. Els treballs premiats i/o els presentats, podran ser publicats a la revista de la Comissió, per la qual cosa s'haurà de fer arribar el treball en suport informàtic.
7. Els premis es faran efectius en llibres i material escolar i es lliuraran en acte públic el dia d’activitats de Sant Jordi.
8. La data límit de lliurament de treballs és el dia 30 de març de 2012.
9. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

dimecres, 8 de febrer del 2012

Grup de teatre des Cubells al Teatre Espanya


El proper diumenge, dia de Santa Eulària, actua al Teatre Espanya, a les 20.30h del vespre, el Grup de teatre des Cubells amb l'obra Tants en vengueren...

Si voleu millorar els vostres coneixements de català d'Eivissa i riure una bona estona amb el que ells mateixos anomenen teatre pagès, no us ho perdeu!