dimecres, 20 de gener del 2016

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI


La Comissió lingüística de l’IES Xarc convoca el concurs literari de Sant Jordi 2016 que es regirà per les següents bases:

1. POESIA : Marià VILLANGÓMEZ
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal.ligrama) i temàtica. Les composicions no podran superar l’espai d’un foli DIN-A4.

2. CONTE CURT : Joan CASTELLÓ GUASCH
Categoria A: alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i altres ensenyaments

S’admetrà la diversitat temàtica i les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc folis DIN-A4.

BASES

1.Pot participar-hi tot l'alumnat de l'institut Xarc.
2.
Els treballs han de ser originals i inèdits; es lliuraran en paper DIN-A4 en un sobre tancat on només hi constarà el títol. En un altre sobre, s’hi faran constar el títol i les dades personals.
3. Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana. Així mateix, el professorat pot orientar en relació al projecte inicial.
4. Formaran part del jurat tots els membres de la Comissió lingüística i el seu veredicte serà inapel.lable.
5. Una modalitat o una categoria podran ser considerats deserts, si així ho consideren els membres del jurat. Així mateix, es podrà concedir un accèsit (per valor de la meitat del premi) si la qualitat del treball no és la suficient.
6. Els treballs premiats podran ser publicats a la pàgina web del centre.
7. Els premis es faran efectius en llibres i material escolar i es lliuraran en acte públic el dia d’activitats de Sant Jordi.
8. La data límit de lliurament de treballs és el
dia 26 de febrer de 2016.
9. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.